The AN  DROICHEAD Scholarship

do chúrsaí iarchéime sa Ghaeilge, Ollscoil Uladh

2019-20

 Bronnfar 2 sparánacht, ar luach £1,500, ar mhic léinn atá chun cúrsa iarchéime sa Ghaeilge a dhéanamh i Scoil na nEalaíon agus na nDaonnachtaí, Ollscoil Uladh. Is féidir iarratas a dhéanamh ar sparánacht ach litir a chur chuig an Scoil roimh 17 Bealtaine 2019 ag míniú cén fáth ar chóir duit an sparánacht a fháil. Ní mór d’iarratasóirí aird a bheith acu ar na critéir riachtanacha agus inmhianaithe agus eolas a thabhairt dá réir sin ina litir iarratais.

 RIACHTANACH

Ní bhronnfar sparánacht ar aon duine nach gcomhlíonfaidh an critéar riachtanach seo a leanas faoi dháta deiridh na n-iarratas (17 Bealtaine 2019):

 1.                  Iarratasóirí a bhfuil BA sa Ghaeilge curtha i gcrích nó á chríochnú acu agus a bhfuil sé de rún acu tabhairt faoi chúrsa iarchéime sa Ghaeilge i Scoil na nEalaíon agus na nDaonnachtaí, Ollscoil Uladh.

INMHIANAITHE

Nuair atá gach iarratas faighte, cuirfear tús le próiseas roghnaithe bunaithe ar na critéir thíos.

1.                  Iarratasóirí a léiríonn ardchaighdeán oibre, agus iad siúd a léiríonn cruthaitheacht nó nuálaíocht ina gcur chuige.

2.                  Iarratasóirí a mhíníonn an dóigh a gcuirfidh an sparánacht lena gcumas chun cur le saol na Gaeilge go hacadúil nó insa phobal go ginearálta.

3.                  Iarratasóirí atá ag cur chun cinn na Gaeilge taobh amuigh den ollscoil. Tabharfar creidmheas breise d’iarratasóir ar bith atá nó a bheas ag cur chun cinn na Gaeilge i ndeisceart nó in oirthear Bhéal Feirste.

Ní mór litreacha iarratais a sheoladh ar ríomhphost roimh 17 Bealtaine 2019 chuig Scoil na nEalaíon agus na nDaonnachtaí:

g.odomagain@ulster.ac.uk

Scoil na nEalaíon agus na nDaonnachtaí, Ollscoil Uladh, Sráid Eabhraic, Béal Feirste. BT15 1ED

Teil. 028 9536 7480