History

1981 – Naíscoil Mhic Airt bunaithe sa Trá Ghearr, oirthear Bhéal Feirste; an chéad ionad Gaeloideachais i mBéal Feirste taobh amuigh de Bhóthar Seoighe

Naíscoil Mhic Airt opened in the Short Strand, east Belfast; the first Irish medium education setting in Belfast after Shaw’s Road

1988 – Naíscoil an Mhargaidh bunaithe sa Mhargadh, deisceart Bhéal Feirste. Druideadh an dá naíscoil i ndiaidh tamaill

Naíscoil an Mhargaidh opens in the Market, south Belfast. Both naíscoileanna eventually closed. 

1992 – Tagann an dá cheantar le chéile leis ‘an droichead’ a bhunú: ‘Naíonra an Droichid’ bunaithe san Ormeau Íochtarach.

The two areas join together to form ‘the bridge’/’an droichead’: ‘Naíonra an Droichid’ established in the lower Ormeau.

1996 – Agus na huimhreacha ag cruthú éilimh do sholáthar bunscoile, tá Scoil an Droichid bunaithe ag An Droichead

With sufficient numbers to require primary school provision, An Droichead establish 'Scoil an Droichid'

2001 – Lárionad an Droichid tógtha. Faigheann An Droichead aitheantas ón Roinn Oideachais do Scoil an Droichid. Agus an scoil le bheith neamhspleách roimh i bhfad, díríonn An Droichead isteach ar ghnéithe eile d’athbheochan na Gaeilge trí sheirbhísí ardchaighdeáin teaghlaigh agus óige a sholáthar, trí ealaín agus cultúr traidisiúnta a chur chun cinn agus trí phleananna a fhorbairt d’áiseanna nua 

An Droichead’s centre is built. Under An Droichead's management, Scoil an Droichid secures recognition from the Department of Education. With the school soon to be independent, An Droichead focus on the wider Irish language revival through delivering quality family and youth services, the promotion of traditional arts & culture and developing plans for new facilities.

2005 – Trófaí agus 1ú Duais sa chomórtas Glór na nGael bainte, ag “an tionscadal Gaeilge is fearr in Éirinn”

Trophy and 1st Prize in the Glór na nGael competition is won, by “the best Irish language project in Ireland”

2006 – Craobh Uladh de chomórtas Ghlór na nGael bainte

Win Ulster Branch of the Glór na nGael competition

2009 – Trófaí agus 1ú Duais Ghlór na nGael bainte don dara huair

Win the Trophy and 1st Prize in the Glór na nGael competition for the second time

2013 – Seirbhís Chúram lae curtha ar bun. Fostaíonn An Droichead deichniúr úr toabh istigh de dhá bhliain

Day care service established. An Droichead employ ten new staff within two years.