Agus an ochtú Féile An Droichead ag druidim linn, is iontach liom an méid fáis agus forbartha atá le feiceáil ar imeachtaí ealaíne agus pobail ag An Droichead. Mar is gnáth, is sár-shampla den ardú caighdeáin sin clár fhéile na bliana seo.

With the eighth Féile An Droichead on its way, the growth and development in An Droichead’s programme of arts and community events is clear to see. As usual, this year’s festival programme offers a shining example of the quality of traditional entertainment on offer in Belfast today.

Íoslódáíl clár Féile An Droichead anseo/ Download Féile An Droichead programme here

Tá sé ina chomhartha maith den tógáil atá déanta againn ar sholáthar agus ar chlú An Droichead go bhfuil leithéidí Altan sa chlár – réaltaí ceoil atá chun tosaigh i stair dhéanach ár gcultúir Ghaelaigh – chomh maith le Glen Hansard, Brendan Begley agus muintir ‘Naomhóig na Tinte’, a ghlacfaidh muid ar thuras farraige agus ceoil ag ceolchoirm a bheidh ar cheann de na buaicphointí i saol thradcheol na cathrach i mbliana. Is mar gheall ar fhorbairt leanúnach ár soláthair gur chinn muid ar na mallaibh dul i mbun tionscadail úra turasóireachta, go dtig leis an méid is mó daoine, idir chónaithe áitiúla agus cuairteoirí, blás a fháil ar oidhreacht s’againn. Beidh muid ag fógairt sonraí na n-imeachtaí úra sin go luath ach ní miste a rá cé chomh luachmhar is atá an tacaíocht atá faighte
againn dár bpleananna turasóireachta ón Bhord Turasóireachta agus ón Chomhairle Ealaíne. Comhpháirtithe ar leith iad beirt agus muid ag iarraidh freastal a dhéanamh
ar phobal agus ar lucht éisteachta atá níos mó agus níos ilchineálaí ná riamh. Beidh imeachtaí na Féile ar siúl ag ár lárionad i gcroílár an phobail agus i lár na cathrach mar is gnáth, agus gabhaim buíochas leis na comhpháirtithe eile a bheas ag cuidiú linn chun sain-táirge s’againn a chur os comhar muintir na cathrach ina n-ionaid féin.  Mholfainn daoibh tacaíocht a thabhairt do na hionaid chéanna le linn na bliana agus iad ag déanamh a ndícheall chun cultúr Bhéal Feirste a chothú. Tá súil agam go mbainfidh tú féin sult as
imeacht nó dhó ag Féile An Droichead 2016. Coinnigh súil ar an suíomh úr ag androichead.com agus bí i dteagmháil trí na meáin sóisialta. Go bhfeice muid roimh i bhfad thú.

It’s a sure sign of how the An Droichead brand and provision has been built up that this festival programme boasts the likes of Altan – stars of the trad world who have been centre stage in the recent history of our Gaelic culture – along with Glen Hansard, Brendan Begley and the rest of ‘Naomhóig na Tinte’, who will take us on a maritime musical journey in a concert that is set to be one of the highlights of this year’s trad music scene in Belfast. This steady development in our provision has led us recently to design new tourism initiatives so that we can reach the maximum amount of residents and visitors, providing them with a unique taste of our heritage. We will announce details of
these new experiences shortly but it is worth noting the invaluable support of the
Arts Council and Tourism NI in developing our plans. They have shown themselves to be outstanding partners in facilitating our efforts to serve a community and an audience that is broader than ever. As is now customary, this year’s festival events will take place both at our lárionad in the heart of the community, and in our city centre hinterland. I want to thank those partners who have invited us to put our unique offering on display in their venues. They deserve your ongoing support for their own efforts to promote and nurture
Belfast’s culture. I hope you will enjoy one or two events in the 2016 An Droichead Festival.  I hope we’ll see you soon.


Pól Deeds
Príomhfheidhmeannach, An Droichead