FAMILIES

Is ag tógáil pobail Gaeilge atá muid ag An Droichead. Mar sin cuireann muid réimse leathan de sheirbhísí ar fáil inár lárionad do pháistí agus do theaghlaigh áitiúla. Tugann muid aire do pháistí ag gach aois ó leanaí óga go dtí go n-imíonn siad ón bhunscoil. Ina dhiaidh sin cuireann muid seirbhís óige ar fáil, chomh maith le scoláireachtaí agus deiseanna chun obair dheonach a dhéanamh. Sa mhullach air sin uilig bíonn cláir thacaíochta do thuismitheoirí agus gníomhaíochtaí eile do theaghlaigh.

An Droichead aims to provide a full range of services to support the development of the children in our care and the growth of our community. 

All family and youth services are provided in our award-winning centre in Cooke Street, Belfast. 

Our childcare services cater for children from birth to the end of primary school, with youth provision for Irish speaking teenagers as well as scholarships and volunteering opportunities.

On top of this we offer parent support and other family-oriented activities and opportunities.


Naíonra  an  Droichid

Tosaíonn turas na Gaelscolaíochta linn. Tá áiseanna d’ardchaighdeán agus baill fhoirne le hardscileanna sa chúram leanaí againn, chomh maith le níos mó ná fiche bliain de thaithí ag bainistiú seirbhís luath-bhlianta lán-Ghaeilge agus ag tiomaint na Gaelscolaíochta.

An Droichead’s Irish medium playgroup, Naíonra an Droichid, prepares children from the ages of 2 years 9 months for the Irish medium pre-school curriculum. 

It was the very first service established by An Droichead, in 1992, leading eventually to recognition by the Department of Education of the primary school set up by An Droichead in 1997. 

Today, Naíonra an Droichid sends children to a number of Irish medium pre-schools and provides an excellent start to their journey through Irish medium education. Tús maith, leath na hoibre! (A good start is half the work)


Cúram lae - Day care at An Droichead 

Tá an soláthar is leithne anois ar fáil do thuismitheoirí ag An Droichead le linn na bliana. Cúram lae lán-aimseartha, a bhfuil cumann bricfeasta, cumann iarscoile agus ionad leanaí óga mar chuid de.

An Droichead provides high quality care throughout the year to children from birth to 11 years old, between the hours of 8am and 6pm every week day.

This includes breakfast club and afterschool provision for school-age children, and two day care rooms for children who aren’t yet old enough to attend pre-school. One of these is a baby unit, where children can be registered from birth.

We also provide a crèche facility for parents wishing to take up Irish classes in the centre, or for those attending our weekend intensive courses.

Tuilleadh eolais: For information about our Naíonra or Day Care services, contact our Deputy Manager Tara Gibney on 02890 288818 or tara@androichead.com


Óige - Youth at An Droichead

Cuireann muid an-bhéim ar dheiseanna labhartha a chruthú do dhaoine óga taobh amuigh den scoil. Chomh maith leis sin, bíonn muid i dtólamh ag iarraidh an chéad ghlúin eile de Ghaeilgeoirí agus de ghníomhaithe Gaeilge a thabhairt chun cinn, agus mar sin is mian linn deiseanna a chur ar fáil do dhéagóirí agus do mhic léinn.

An Droichead runs a youth service in our centre for children in Irish medium education. 

From Rang a Cúig (P5) up, we have workshops, social events and more informal activities every week in our centre. We also take the young people out occasionally for trips and residentials.

Through our fundraising work we have managed to provide scholarships for attendance at Gaeltacht summer colleges and for third level education. 

We also provide a range of volunteering opportunities so that young people can increase their skills base and get a taste of working in the Irish language sector.

Tuilleadh eolais: For more information about our youth club, or Cumann Óige, contact oige@androichead.com


Campaí Samhraidh - Summer Camps

Bíonn campaí spóirt agus campaí samhraidh againn gach samhradh le réimse gníomhaíochtaí spraíúla do pháistí ó scoileanna éagsúla.

During the summer months An Droichead runs sports camps and arts activities for both children in Irish medium education and children from other schools who want to experience Irish language and culture. 

Tuilleadh eolais: For more information contact brid@androichead.com


Turais Teaghlaigh - Family trips to the Gaeltacht

Uair nó dó sa bhliain téann muid chun na Gaeltachta le teaghlaigh ónár bpobal le go dtig leo bheith tumtha sa Ghaeilge ar feadh cúpla lá, ag cleachtadh saol teaghlaigh trí mheán na Gaeilge.

Once or twice a year An Droichead organises family trips to the Gaeltacht. These provide families with the opportunity to be immersed in the language over the course of a weekend or a few days, allowing the children and parents to experience the natural use of Irish in every-day life.

Tuilleadh eolais: For more information contact fionnuala@androichead.com